co dělá notář kde nás najdete - kontakty

Vítejte na oficiální prezentaci

notářské kanceláře JUDr. Marie Matouškové, notářky v Brně

 

Notářská kancelář bude z důvodu ukončení činnosti notářky JUDr. Marie Matouškové ode dne 16.12.2019 uzavřena.

Dne 2.1.2020 bude zahajovat činnost notářky Mgr. Eva Věrná, který byla pověřena notářským úřadem po JUDr. Marii Matouškové.

 

Nová adresa kanceláře:
Brno, Netroufalky 797/7, Bohunice, PSČ 625 00
(v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Brno a  OC Campus Square)

 

Více informací na www.nkverna.cz nebo e-mailu: kancelar@nkverna.cz.

Notářské služby:

– převody nemovitostí

    www.nkcr.cz/sluzby/prevody-majetku-a-uschovy
– notářské úschovy

   www.nkcr.cz/sluzby/prevody-majetku-a-uschovy
– notářský zápis jako podklad pro exekuci

   www.nkcr.cz/sluzby/notarske-zapisy-se-svolenim-k-vykonatelnosti
– závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

   www.nkcr.cz/sluzby/dedicke-pravo/zaveti-dedicke-smlouvy-jina-porizeni
– majetkové smlouvy manželů a snoubenců

   www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/manzelske-majetkove-pravo
– zástavní smlouvy a rejstřík zástav

   www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/zastavni-smlouva
– ověřování a osvědčování

   www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku
– obchodní společnosti a družstva

   www.nkcr.cz/sluzby/pravnicke-osoby-a-podnikani/zakladani-spolecnosti-druzstev-a-jejich-zmeny
– družstva a společenství vlastníků jednotek

   www.nkcr.cz/sluzby/pravnicke-osoby-a-podnikani
– dědictví

   www.nkcr.cz/sluzby/dedicke-pravo
– výpisy z informačních systémů veřejné správy

   www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktnimistoczechpoint

Poslání notáře:

– Notář svou činností předchází právním sporům.
– Notář je do svého úřadu jmenován ministrem spravedlnosti na základě výsledků konkurzu.

 

nahoru       kontakty

Související odkazy:

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky.

© 2006 JUDr. Marie Matoušková email: kancelar@nkmatouskova.cz